พิธีอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์
04 ม.ค. 2562

พิธีอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์

ในวาระดิถีขึ้นวันขึ้นปีใหม่ กองทันตแพทย์กรมแพทย์ทหารบก นำโดย พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม รองผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ฯ ได้นำกำลังพล กองทันตแพทย์ เข้าแถว ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ และรับฟังโอวาสจาก ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์