โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562
31 ม.ค. 2562

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 กองทันตแพทย์ โดย พ.ทหญิง วงศ์รักษ์ วงศ์มสุทร ติยะธะ หน.พบ. ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ณ ดรงแรมรอยัล รอเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ได้มาให้ข้อมูลและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการวิจัย ซึ่งได้รับความสนจากทันตแพทย์กองทัพบก ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก โดยแบ่งการอบรม เป็น การฟังบรรยาย และการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้วิจัย ได้รับความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น