พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศและเลื่อนยศสูงขึ้น
01 มี.ค 2562

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศและเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ได้แก่ 

ผู้ได้รับพระราชทานยศและปรับครองตำแหน่งสูงขึ้น

   พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม ตำแหน่ง หน.พบ. เป็น พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม ตำแหน่ง รอง ผอ.กทพ.พบ.

ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 

   1. ส.ท. ชาติชาย ยาแก้ว เป็น ส.อ. ชาติชาย ยาแก้ว

   2. ส.ต.หญิง ปาริชาติ สายสกุล เป็น ส.ท.หญิง ปาริชาติ สายสกุล

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ เป็นประธานในพิธี และมี กำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน