กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้การสนับสนุนชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2562 ครบรอบ 132 ปี
02 เม.ย. 2562

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้การสนับสนุนชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2562 ครบรอบ 132 ปี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ให้การสนับสนุนการร้องขอชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ประจำปี 2562 ครอบรอบ 132 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันของกำลังพล สำนักปลัดกลาโหม ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 0830-1200 ณ ลานภูธเรศ ชุมชนแพ่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี