ประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษาทัพภาค
10 มิ.ย. 2562

ประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษาทัพภาค

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดการประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษากองทัพภาค เพื่อดำเนินการหารือการดำเนินกิจการด้านทันตกรรม ของโรงพยาบาลกองทัพบก ในแต่ละกองทัพภาค โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์เป็นประธาน ในการประชุม