โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2562
16 ส.ค. 2562

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2562 โดย พ.ท.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก เผ็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรม การตรวจสุขภาพช่องปาก และ การสอนแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้แก่พลทหาร สังกัด กรมแพทย์ทหารบก เพื่อให้ความรู้และมีสุขภาพช่องปากที่ดี ต่อไป