พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศและเลื่อนยศสูงขึ้น
10 ก.ย. 2562

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศและเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 0830 กองทันตแพทย์กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีติดประดับเครื่องหมายญสและแสดงความยินดี แก่กำลังพลที่รับพระรราชทานยศสูงขึ้น โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประทานในพิธี ซึ่งกำลังพลที่รับพระราชยศ สูงขึ้น ได้แก่ ร.ต.หญิง เบญญาภา ชุมรัมย์ ซึ่งในพิธีมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี