การนำเสนอโครงรา่งการวิจัย
19 ก.ย. 2562

การนำเสนอโครงรา่งการวิจัย "โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)ทางทันตกรรม ใน รพ.ทบ. ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงรา่งการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)ทางทันตกรรม ใน รพ.ทบ. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 โดยในกิจกรรม มีได้ทันแพทย์ กองทัพบก จำนวน 11 นาย เข้าร่วมการนำเสนอโครงร่างการวิจัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำวิจัย และทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ โดยกิจกรรมเป็นที่สนเป็นอย่างมากแก่ทันตแพทย์ กองทัพบก เนื่องจากทันตแพทย์ สามารถนำความรู้เหล่านี้ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้