วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562
21 ต.ค. 2562

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณะสุขแห่งชาติขึ้น โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในงานประด้วย นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การให้การรักษาทางทันตกรรม อาทิ การขูดหินน้ำลาย การอุดฟัน และการถอนฟันโดยไม่คิดมูลค่า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในราคาถูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง ทันตแพทย์ไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก