New!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
15 พ.ย. 2562

New!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          1. ตามที่ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานธุรการชั้น 1) จำนวน 1 อัตรา สอบคัดเลือก เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สมัครสอบ จำนวน 5 นาย ผลการสอบ ดังนี้

1.1 นางสาว ธัญวลัย ไทปทาน

ผ่านการสอบคัดเลือก

1.2 นางสาว สาธิตา นิภาธรโสภณ

สำรองอันดับ 1

1.3 นางสาว ธัญยวีร์ เนื้อนาทองสกุล

สำรองอันดับ 2

          2. ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อดำเนินการต่อไป

สอบถามรายละเอียด  โทร. 0-2354-4437 (จ่าสิบเอกหญิง ศรีสุดา ราตรี)