พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
06 ส.ค. 2563

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศ ได้แก่ นายเอกพล สายสมบัติ ตำแหน่ง พลขับรถ เป็น ส.ต. เอกพล สายสมบัติ โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี