วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563
21 ต.ค. 2563

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณะสุขแห่งชาติขึ้น โดย พล.ต. ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในงานประด้วย นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การให้การรักษาทางทันตกรรม อาทิ การขูดหินน้ำลาย การอุดฟัน และการถอนฟันโดยไม่คิดมูลค่า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในราคาถูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง ทันตแพทย์ไทย โดยในการให้บริการทางทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งการปฏิบัติงานการแพทย์วิถีใหม่ (New normal) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก