กลุ่มไลน์ ArmyDent Network

กทพ.พบ.ได้เปิดกลุ่ม Line ในชื่อ ArmyDent Network หรือเครือข่ายงานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์กองทัพบกขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการสอบถาม หารือ ประสานงาน หรือขอคำแนะนำ ระหว่างกทพ.พบ.และหน่วยสายแพทย์ต่างๆ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องด้านงานทันตกรรม ในรพ.ทบ.และพัน.สร. ที่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น Line บนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยสามารถสแกน QR Code โดยคลิ้กที่รูปด้านบน

 

สถิติและบริการ