พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบทันตกรรม รุ่นที่ 28
02 เม.ย. 2561

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบทันตกรรม รุ่นที่ 28

ในวัที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 1000 กทพ.พบ. ได้ทำพิธีเปิดหลักสูตร  นายสิบทันตกรรม รุ่นที่ 28 มี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธี โดยมีจำนวนผู้รายงานตัวเข้ารับการศึกษา จำนวน 19 นาย ซึ่งเป็นกำลังพลเหล่าแพทย์ ที่สังกัดตามหน่วยต่างๆ ของ ทบ. มีระยะเวลาในการศึกษา 14 สัปดาห์ 

สถิติและบริการ