ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม

ติดต่อเรา


 

      การติดต่อ
          กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
          เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
          กรุงเทพมหานคร
          10400
         โทรศัพท์ - โทรสาร  0-2354-4437, 0-2354-7600-9 ต่อ 94450

         โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 

          บก.กทพ.พบ. 94450, ผอ.กทพ.พบ. 94451, รอง ผอ.กทพ.พบ. 94452, คลินิกทันตกรรม 94453

          E mail address : armydent@hotmail.com