คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล พบ.

รายละเอียดโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

ตารางแสดงการปฏิบัติงานประจำวัน.

  • ตารางเวรประจำวันแสดงเป็นรายเดือน.

กิจกรรมของกองทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรม

          คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก       

 คลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อนัดหมายเพื่อรับการบริการได้ที่คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-4649 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 85220 ในวันและเวลาราชการคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก ให้บริการทันตกรรม แก่ข้าราชการ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ตรวจฟัน การแนะนำทันตสุขภาพ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และใส่ฟันเทียม