ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
241 ผงพิมพ์ปากอัลจิเนตชนิดเติม 119/46 2546 .. ดาวน์โหลด
242 ซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิดโพลีคาร์บอกซิเลต 082/46 2546 .. ดาวน์โหลด
243 ซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ 081/46 2546 .. ดาวน์โหลด
244 ซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิดเรซิน 080/46 2546 .. ดาวน์โหลด
245 ซีเมนต์ยึดครอบฟันชั่วคราวชนิดไม่มียูจีนอล 079/46 2546 .. ดาวน์โหลด
246 ซึเมนต์ยึดครอบฟันชั่วคราวชนิดมียูจีนอล 078/46 2546 .. ดาวน์โหลด
247 ครอบฟันชั่วคราวทำด้วยโพลีคาร์บอเนตชนิดเติม 077/46 2546 .. ดาวน์โหลด
248 ครอบฟันชั่วคราวทำด้วยโลหะสแตนเลสชนิดเติม 076/46 2546 .. ดาวน์โหลด
249 ครอบฟันชั่วคราวทำด้วยโลหะสแตนเลส 075/46 2546 .. ดาวน์โหลด
250 ครอบฟันชั่วคราวทำด้วยโพลีคาร์บอเนต 074/46 2546 .. ดาวน์โหลด
251 กรรไกรปลายโค้งสำหรับตัดแต่งครอบฟันโลหะ 199/45 2545 .. ดาวน์โหลด
252 กรรไกรตัดปูนปลาสเตอร์ 198/45 2545 .. ดาวน์โหลด
253 ถ้วยแก้วผสมเรซิน 197/45 2545 .. ดาวน์โหลด
254 ผงปูนเทแบบฟันชนิด Stone 176/45 2545 .. ดาวน์โหลด
255 ผงปูนเทแบบฟันชนิด Velmix Stone 175/45 2545 .. ดาวน์โหลด
256 ขี้ผึ้งเหนียวยึดฟันปลอม 173/45 2545 .. ดาวน์โหลด
257 มีดตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ 171/45 2545 .. ดาวน์โหลด
258 เครื่องมือตกแต่งขี้ผึ้งแบบ Roach 170/45 2545 .. ดาวน์โหลด
259 ถ้วยยางผสมผงพิมพ์ปากและปูนปลาสเตอร์ 167/45 2545 .. ดาวน์โหลด
260 พายผสมผงพิมพ์ปากและปูนปลาสเตอร์ 166/45 2545 .. ดาวน์โหลด
261 ถาดพิมพ์ปากบางส่วนชนิดล็อคด้วยรูพรุน 145/45 2545 .. ดาวน์โหลด
262 ถาดพิมพ์ปากชนิดล็อคด้วยขอบ 144/45 2545 .. ดาวน์โหลด
263 ลวดเรสพอนด์ 207/52 2552 .. ดาวน์โหลด
264 ลวดโค้งดึงฟันพร้อมห่วงสำเร็จรูป 280/51 2551 .. ดาวน์โหลด
265 อุปกรณ์สำหรับส่งขดลวด 393/50 2550 .. ดาวน์โหลด
266 ตะขอคล้องยางดึงฟัน 246/50 2550 .. ดาวน์โหลด
267 ท่อยางหุ้มลวดจัดฟัน 245/50 2550 .. ดาวน์โหลด
268 วัสดุยึดติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มด้วยแสง 844/49 2549 .. ดาวน์โหลด
269 ยางสีสำหรับจำแนกเครื่องมือ 824/49 2549 .. ดาวน์โหลด
270 ยางลิ่มหมุนฟัน 183/48 2548 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ