ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
331 ฟลูออไรด์เจล 123/46 2546 .. ดาวน์โหลด
332 วัสดุอุดเคลือบหลุมร่องฟันสีขุ่นชนิดใช้แสง 122/46 2546 .. ดาวน์โหลด
333 เครื่องมือสำหรับถ่างปากใช้กับเด็ก 313/32 2532 .. ดาวน์โหลด
334 หัวแอร์โรเตอร์สำหรับเด็ก 203/32 2532 .. ดาวน์โหลด
335 ไหมเย็บแผล 237/46 2546 .. ดาวน์โหลด
336 กรรไกรตัดไหมชนิดปลายโค้งขนาดต่าง ๆ 135/33 2533 .. ดาวน์โหลด
337 รูทอีลีเวเตอร์ปลายตรง 221/52 2552 .. ดาวน์โหลด
338 สารทดแทนกระดูกทางธรรมชาติ 181/52 2552 .. ดาวน์โหลด
339 แผ่นคอลลาเจนชนิดละลายตัวช้า 180/52 2552 .. ดาวน์โหลด
340 ชุดเครื่องมือตัดกระดูกด้วยระบบคลื่นความถี่สูงสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก 024/52 2552 .. ดาวน์โหลด
341 วัสดุปิดแผลชนิดคอลลาเจนทางทันตกรรม(ละลายตัวได้เอง) 166/50 2550 .. ดาวน์โหลด
342 วัสดุทดแทนรากในงานฝังรากเทียมและส่วนประกอบยึดต่อเนื่อง 389/49 2549 .. ดาวน์โหลด
343 เครื่องมือบำรุงรักษารากเทียม 388/49 2549 .. ดาวน์โหลด
344 อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ประกอบรากเทียม 387/49 2549 .. ดาวน์โหลด
345 หัวเจาะในงานฝังรากเทียม 386/49 2549 .. ดาวน์โหลด
346 เครื่องกรอผ่าตัดกระดูกและฟันแบบปรับกำลังบิด 022/49 2549 .. ดาวน์โหลด
347 หัวกรอสำหรับเจาะกระดูก 564/48 2548 .. ดาวน์โหลด
348 ชุดเครื่องมือตัดไหม 024/46 2546 .. ดาวน์โหลด
349 ชุดเครื่องมือผ่าตัด 023/46 2546 .. ดาวน์โหลด
350 ชุดเครื่องมือถอนฟัน 022/46 2546 .. ดาวน์โหลด
351 ชุดเครื่องมือผ่าฟันคุด 021/46 2546 .. ดาวน์โหลด
352 เครื่องตัดกระดูกและฟันความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยก๊าซ 023/40 2540 .. ดาวน์โหลด
353 ชุดเครื่องมือฝังรากเทียม 020/36 2536 .. ดาวน์โหลด
354 ยาชาสำหรับใส่ Dry Socket 272/35 2535 .. ดาวน์โหลด
355 วัสดุอุดฟันกลาสไอโอโนเมอร์แบบผสมด้วยมือ 245/53 2553 .. ดาวน์โหลด
356 วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ผสมเรซิน 207/51 2551 .. ดาวน์โหลด
357 วัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดแข็งตัวได้เอง 206/51 2551 .. ดาวน์โหลด
358 แผ่นขัดและตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดแผ่นกลม 866/49 2549 .. ดาวน์โหลด
359 แผ่นขัดและตกแต่งฟันชนิดแผ่นยาง 965/49 2549 .. ดาวน์โหลด
360 ชุดวัสดุอุดฟันแบบอัดแทรกชนิดนาโนแข็งตัวด้วยการฉายแสง 864/49 2549 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ