ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
391 วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(ฟันหลัง)ชนิดเติม 458/44 2544 .. ดาวน์โหลด
392 วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(ฟันหลัง) 457/44 2544 .. ดาวน์โหลด
393 วัสดุสำหรับอุดสีเหมือนฟันชนิดอุดได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลังชนิดเติม 456/44 2544 .. ดาวน์โหลด
394 วัสดุสำหรับอุดสีเหมือนฟันชนิดอุดได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง 446/44 2544 .. ดาวน์โหลด
395 วัสดุอุด Composite สำหรับฟันหน้าและฟันหลังนิดแข็งตัวด้วยแสงฮาโลเจน 032/36 2536 .. ดาวน์โหลด
396 น้ำยาเตรียมพื้นผิวเนื้อฟันก่อนอุดด้วยวัสดุ Glass Ionomer 031/36 2536 .. ดาวน์โหลด
397 สารยึดติดฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฮาโลเจน 030/36 2536 .. ดาวน์โหลด
398 วัสดุรองพ้นกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดแข็งตัวด้วยแสงฮาโลเจน 029/36 2536 .. ดาวน์โหลด
399 วัสดุอุดฟันกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดแข็งตัวด้วยแสงฮาโลเจน 027/36 2536 .. ดาวน์โหลด
400 ไดแคลแครีเออร์ 280/35 2535 .. ดาวน์โหลด
401 เว็ดจ์เสียบซอกฟัน 269/35 2535 .. ดาวน์โหลด
402 วัสดุอุดฟันชนิดแข็งตัวเร็วใช้แสงฮาโลเจน 267/35 2535 .. ดาวน์โหลด
403 พายโลหะผสมซีเมนต์ 266/35 2535 .. ดาวน์โหลด
404 ปรอทอุดฟัน 263/35 2535 .. ดาวน์โหลด
405 ซีเมนต์อุดฟัน 262/35 2535 .. ดาวน์โหลด
406 เครื่องมือค้นหารูฟันผุ 2 ปลาย ที-ยู 17/23 019/35 2535 .. ดาวน์โหลด
407 วานิช ใช้ทาฟัน 166/34 2534 .. ดาวน์โหลด
408 แผ่น Matrix ทำด้าย Celluloid (เซลลูลอยด์สตริป) 142/34 2534 .. ดาวน์โหลด
409 แมตริก เอ็ม โอ ดี 141/34 2534 .. ดาวน์โหลด
410 แผ่นแก้วผสมซีเมนต์ 346/33 2533 .. ดาวน์โหลด
411 พลาสติกฟิลลิ่ง อินสตรูเมนท์ ชนิด 2 ปลาย 345/33 2533 .. ดาวน์โหลด
412 อมัลกัมปลั๊กเกอร์ชนิด 2 ปลาย 344/33 2533 .. ดาวน์โหลด
413 อาติคูเลติ้งเปเปอร์ ชนิดครึ่งปาก 341/33 2533 .. ดาวน์โหลด
414 ยารองวัสดุอุดฟัน (ไดแคล) 150/33 2533 .. ดาวน์โหลด
415 วัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดบรรจุหลอด 149/33 2533 .. ดาวน์โหลด
416 เว็ดจ์เสียบซอกฟัน 285/32 2532 .. ดาวน์โหลด
417 Sodium Chloride Irrigation 421/49 2549 .. ดาวน์โหลด
418 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 309/44 2544 .. ดาวน์โหลด
419 น้ำยาฟอร์โมครีซอลสำหรับฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟัน 119/53 2553 .. ดาวน์โหลด
420 ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันชนิดครีม 260/52 2552 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ