ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
421 น้ำยาล้างคลองรากฟัน อีดีทีเอ 17% 259/52 2552 .. ดาวน์โหลด
422 หัวเบอร์เจาะแต่งรากฟันแบบ Gates Glidden 258/52 2552 .. ดาวน์โหลด
423 ที่หนีบยึดแผ่นยางกั้นน้ำลาย 157/52 2552 .. ดาวน์โหลด
424 วัสดุอุดปิดรอยทะลุออกนอกโพรงประสาทฟัน 119/52 2552 .. ดาวน์โหลด
425 โคนอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชาขยายด้วยเทคนิค Crown-Down 118/52 2552 .. ดาวน์โหลด
426 เครื่องมือสำหรับบรรจุวัสดุอุดคลองรากและรากฟัน 117/52 2552 .. ดาวน์โหลด
427 ซีเมนต์ปิดวัสดุคลองรากฟัน 116/52 2552 .. ดาวน์โหลด
428 ช้อนตักเนื้อเยื่อจากโพรงประสาทฟัน 114/52 2552 .. ดาวน์โหลด
429 ตะไบขยายคลองรากฟัน 113/52 2552 .. ดาวน์โหลด
430 ชุดรักษาคลองรากฟัน 023/52 2552 .. ดาวน์โหลด
431 ชุดเครื่องมือขยายคลองรากฟัน 018/52 2552 .. ดาวน์โหลด
432 เครื่องมือทำความร้อนสำหรับตัดวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา 016/52 2552 .. ดาวน์โหลด
433 เครื่องมือทำความร้อนสำหรับเติมวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชาแบบฉีด 015/52 2552 .. ดาวน์โหลด
434 เครื่องวัดความยาวรากฟัน 010/52 2552 .. ดาวน์โหลด
435 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดผง 342/51 2551 .. ดาวน์โหลด
436 วัสดุอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชา 863/49 2549 .. ดาวน์โหลด
437 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน แบบใช้เครื่องหมุน 607/48 2548 .. ดาวน์โหลด
438 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน 606/48 2548 .. ดาวน์โหลด
439 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน แบบเฮดสตรอม 558/48 2548 .. ดาวน์โหลด
440 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน 557/48 2548 .. ดาวน์โหลด
441 อุปกรณ์ดึงเส้นประสาทในโพรงฟัน 556/48 2548 .. ดาวน์โหลด
442 ครีมละลายแคลเซี่ยมที่อุดตันภายในคลองรากฟัน 097/47 2547 .. ดาวน์โหลด
443 ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันแบบบรรจุกระบอกแบบฉีดสำเร็จรูป 093/47 2547 .. ดาวน์โหลด
444 วัสดุอุดคลองรากฟันชนิดถาวร 175/46 2546 .. ดาวน์โหลด
445 เครื่องมือสำรวจคลองรากฟัน 131/46 2546 .. ดาวน์โหลด
446 ที่เบียดอัดวัสดุอุดรากฟัน 130/46 2546 .. ดาวน์โหลด
447 เครื่องมือกดอัดวัสดุอุดคลองรากฟัน 129/46 2546 .. ดาวน์โหลด
448 โครงขึงแผ่นยางกั้นน้ำลาย 127/46 2546 .. ดาวน์โหลด
449 โคนอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชา 125/46 2546 .. ดาวน์โหลด
450 ที่หนีบยึดแผ่นยางกั้นน้ำลาย 210/45 2545 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ