ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
451 หัวเบอร์เจาะแต่งรากฟันแบบ Glade Glidden 205/45 2545 .. ดาวน์โหลด
452 หัวเบอร์เจาะแต่งรากฟันแบบ Peeso 204/45 2545 .. ดาวน์โหลด
453 หัวเบอร์ปั่นวัสดุอุดรากฟันรูปเกลียว 148/45 2545 .. ดาวน์โหลด
454 แผ่นยางกั้นน้ำลายสำหรับผู้ใหญ่ 077/45 2545 .. ดาวน์โหลด
455 แผ่นยางกั้นน้ำลายสำหรับเด็ก 076/45 2545 .. ดาวน์โหลด
456 เครื่องมือเจาะแผ่นยางกั้นน้ำลาย 075/45 2545 .. ดาวน์โหลด
457 คีมจับรับเบอร์ แดม แคลมพ์ 073/45 2545 .. ดาวน์โหลด
458 วัสดุอุดฟันชั่วคราวสำหรับอุดฟันที่รักษาคลองรากฟัน 271/35 2535 .. ดาวน์โหลด
459 ออยล์ ออฟ โคลป 268/35 2535 .. ดาวน์โหลด
460 เอนโดล็อคกิงไพลเออร์ เบอร์ 1 035/35 2535 .. ดาวน์โหลด
461 คีมจับซิลเวอร์พอยท์เบอร์ 90 029/35 2535 .. ดาวน์โหลด
462 กระบอกแก้วพร้อมหัวล้างโพรงฟัน 180/34 2534 .. ดาวน์โหลด
463 เครื่องทำลายประสาทฟันหน้าและหลัง 348/33 2533 .. ดาวน์โหลด
464 เกลียวดึงประสาทในโพรงฟัน 347/33 2533 .. ดาวน์โหลด
465 กระดาษเช็ดคลองรากฟันชนิดปราศจากเชื้อ 337/33 2533 .. ดาวน์โหลด
466 ซิงค์ออกไซด์และออย์ออฟโคลบ 147/33 2533 .. ดาวน์โหลด
467 เครื่องตรวจความมีชีวิตของฟัน 201/32 2532 .. ดาวน์โหลด
468 เครื่องขูดหินปูนแบบอัลตราโซนิคชนิดใช้กับยูนิตทันตกรรม Ultrasonic Scaler for Dental Unit 007/52 2552 .. ดาวน์โหลด
469 หัวขูดหินน้ำลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับร่องลึกปริทนต์ Ultrasonic Scaler for Periodontal Pocket 359/50 2550 .. ดาวน์โหลด
470 เครื่องมือเกลารากฟันบริเวณง่ามรากฟัน Furcation Curettes 311/49 2549 .. ดาวน์โหลด
471 เครื่องมือเกลารากฟันแบบเกรซี่รุ่นมินิไฟว์ Mini Five Curettes 310/49 2549 .. ดาวน์โหลด
472 เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียมแบบ Langer Type Curettes For Implant 307/49 2549 .. ดาวน์โหลด
473 เครื่องมือวัดร่องลึกปริทันต์สำหรับรากเทียม Perio Dental Probe For Implante 306/49 2549 .. ดาวน์โหลด
474 เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียม 305/49 2549 .. ดาวน์โหลด
475 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อปลายตรงเบอร์ 16 304/49 2549 .. ดาวน์โหลด
476 ชุดเครื่องมือดูแลป้องกันปริทันต์ 017/47 2547 .. ดาวน์โหลด
477 ชุดเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ 016/47 2547 .. ดาวน์โหลด
478 เครื่องมือศัลยกรรมปริทันต์ชุดเล็ก 015/47 2547 .. ดาวน์โหลด
479 เครื่องมือศัลยกรรมปริทันต์ชุดใหญ่ 014/47 2547 .. ดาวน์โหลด
480 เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า 013/47 2547 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ