ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
511 เครื่องเอกซ์เรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ Panoramic and Cephalometric Radiography 002/47 2547 .. ดาวน์โหลด
512 ยางกัดฟัน Mouth Prop 174/46 2546 .. ดาวน์โหลด
513 อุปกรณ์ช่วยหาและจัดวางตำแหน่งฟิล์มเอกซ์เรย์ชนิดใช้ในช่องปาก Film Positioning and Aiming Guide Devices for Intraoral Technique 128/46 2546 .. ดาวน์โหลด
514 กล่องล้างฟิล์มเอกซ์เรย์ทางทันตกรรม Intraoral Radiograph Manual Processing Box 355/45 2545 .. ดาวน์โหลด
515 เครื่องตัดและผนึกซองนึ่งเครื่องมือทางทันตกรรมด้วยความร้อน Thermo Sealing Machine for Dental Sterile Pack 040/45 2545 .. ดาวน์โหลด
516 ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับศัลยกรรมช่องปาก Dental Master Unit for Oral surgery work 002/45 2545 .. ดาวน์โหลด
517 เครื่องเอกซ์เรย์ทางทันตกรรมชนิดติดตั้งกับผนังห้อง Dental X-ray Unit 434/44 2544 .. ดาวน์โหลด
518 เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับงานทันตกรรม Autoclave, Dental 433/44 2544 .. ดาวน์โหลด
519 โคมไฟส่องปากทางทันตกรรมสนาม Mobile dental light unit 100/44 2544 .. ดาวน์โหลด
520 เครื่องดูดเลือดน้ำลายทางทันตกรรมสนาม Mobile field suction 099/44 2544 .. ดาวน์โหลด
521 เครื่องล้างฟิล์มเอกซ์เรย์อัตโนมัติ Automatic X-ray Film Processor 085/44 2544 .. ดาวน์โหลด
522 เครื่องล้างฟิล์มเอกซ์เรย์ทันตกรรมระบบอัตโนมัติ Dental X-ray processor 022/40 2540 .. ดาวน์โหลด
523 หัวกรอฟันความเร็วต่ำชนิดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบขับเคลื่อนด้วยลม Low speed micro airmotor 124/39 2539 .. ดาวน์โหลด
524 หัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดฆ่าเชื้อด้วยความร้อน Highspeed air turbine handpiece 123/39 2539 .. ดาวน์โหลด
525 หัวกรอฟันความเร็วสูงระบบควบคุมการติดเชื้อ Infection control air turbine handpiece 122/39 2539 .. ดาวน์โหลด
526 แว่นตาป้องกันกระเด็นสำหรับงานทันตกรรม Anti-fog goggle 173/37 2537 .. ดาวน์โหลด
527 หน้ากากป้องกันกระเด็นสำหรับงานทันตกรรม Face shield 172/37 2537 .. ดาวน์โหลด
528 เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรมด้วยคลื่นความถี่สูง(ขนาดใหญ่) Ultrasonic cleaner 169/37 2537 .. ดาวน์โหลด
529 เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทางทันตกรรมด้วยคลื่นความถี่สูง(ขนาดกลาง) Ultrasonic cleaner 168/37 2537 .. ดาวน์โหลด
530 เครื่องเอกซ์เรย์ทางทันตกรรมชนิดมีล้อ X-ray unit, dental 028/36 2536 .. ดาวน์โหลด
531 กระจกส่องปาก Mouth mirror 025/36 2536 .. ดาวน์โหลด
532 ด้ามกระจกส่องปาก Mouth mirror handle 024/36 2536 .. ดาวน์โหลด
533 มอร์เตอร์ดูดน้ำลายของ เจมอริตา รุ่น EV.61 021/36 2536 .. ดาวน์โหลด
534 ฟิล์มเอกซ์เรย์ฟันขนาดต่าง ๆ X-ray film, dental 264/35 2535 .. ดาวน์โหลด
535 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ 088/35 2535 .. ดาวน์โหลด
536 ตู้อ่านฟิล์มเอกซ์เรย์ชนิดตั้งโต๊ะ 046/35 2535 .. ดาวน์โหลด
537 หัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับยูนิตเจมอริต้า 337/34 2534 .. ดาวน์โหลด
538 หัวกรอฟันความเร็วต่ำชนิดฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 336/34 2534 .. ดาวน์โหลด
539 หัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 335/34 2534 .. ดาวน์โหลด
540 ถ้วยน้ำโลหะใช้บ้วนปาก 198/34 2534 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ