ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
541 เครื่องนึ่งทำลายเชื้อโรคขนาด 17 ลิตร 362/33 2533 .. ดาวน์โหลด
542 ชุดตรวจฟัน 005/31 2531 .. ดาวน์โหลด
543 ชุดทันตกรรมฉุกเฉิน 262/29 2529 .. ดาวน์โหลด
544 ชุดแบบจำลองฟัน Dental Study Model 036/51 2551 .. ดาวน์โหลด
545 ชุดหัวหุ่นจำลองสำหรับงานทันตกรรม Phantom Head in Dental Practice 035/51 2551 .. ดาวน์โหลด
546 ชุดหัวกระโหลกจำลองในงานทันตกรรม Skull Model in Dental Practice 034/51 2551 .. ดาวน์โหลด
547 ชุดอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยในช่องปากพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผล Oral Diagnostic Instrument Set with Data Collecting and Displaying System 021/51 2551 .. ดาวน์โหลด
548 หุ่นจำลองฝึกดูแลฟัน Teeth model 038/38 2538 .. ดาวน์โหลด
549 แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 823/49 2549 .. ดาวน์โหลด
550 สำลีปั้นก้อนชนิดปลอดเชื้อ 240/49 2549 .. ดาวน์โหลด
551 ซองพลาสติกแบบมีซิป 210/49 2549 .. ดาวน์โหลด
552 ถุงใส่ยาพลาสติก 537/48 2548 .. ดาวน์โหลด
553 สบู่เหลวฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 254/43 2543 .. ดาวน์โหลด
554 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 253/43 2543 .. ดาวน์โหลด
555 ถุงใส่ขยะเพื่อทำลายเชื้อชนิดไม่ทนความร้อน 007/42 2542 .. ดาวน์โหลด
556 กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 092/40 2540 .. ดาวน์โหลด
557 ถุงพลาสติกสีแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล 200/36 2536 .. ดาวน์โหลด
558 ซองสำเร็จรูปบรรจุเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อโรค 316/50 2550 .. ดาวน์โหลด
559 ผ้าซับโลหิตพับสำเร็จรูป 259/49 2549 .. ดาวน์โหลด
560 ผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป 027/50 2550 .. ดาวน์โหลด
561 ซองใส่อุปกรณ์สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ 040/50 2550 .. ดาวน์โหลด
562 ผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูปชนิดไม่ปราศจากเช้อ 257/51 2551 .. ดาวน์โหลด
563 สำลีก้อนชนิดปราศจากเชื้อ 240/52 2552 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ