ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 คีมปรับแต่งครอบฟันโลหะแบบปากนก 093/57 2557 .. ดาวน์โหลด
2 อุปกรณ์ช่วยจับยึดเด็ก 209/51 2551 .. ดาวน์โหลด
3 ถาดใส่ฟลูออไรด์ 220/52 2552 .. ดาวน์โหลด
4 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสง 156/52 2552 .. ดาวน์โหลด
5 ฟลูออไรด์เจล 279/51 2551 .. ดาวน์โหลด
6 ครีมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ 387/48 2548 .. ดาวน์โหลด
7 ชุดเครื่องมือทำครอบฟันโลหะสำหรับเด็ก 046/48 2548 .. ดาวน์โหลด
8 ชุดเครื่องมืออุดฟันสำหรับเด็ก 045/48 2548 .. ดาวน์โหลด
9 ถาดใส่ฟลูออไรด์แบบใช้ครั้งเดียว 124/46 2546 .. ดาวน์โหลด
10 ฟลูออไรด์เจล 123/46 2546 .. ดาวน์โหลด
11 วัสดุอุดเคลือบหลุมร่องฟันสีขุ่นชนิดใช้แสง 122/46 2546 .. ดาวน์โหลด
12 เครื่องมือสำหรับถ่างปากใช้กับเด็ก 313/32 2532 .. ดาวน์โหลด
13 หัวแอร์โรเตอร์สำหรับเด็ก 203/32 2532 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 30 รายการ