ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 เครื่องมือแซะรากฟัน 312/55 2555 .. ดาวน์โหลด
2 คีมจับรากฟัน เบอร์ 65 137/55 55 .. ดาวน์โหลด
3 ชุดเครื่องมือกรอตัดกระดูกและฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก 528/53 2553 .. ดาวน์โหลด
4 แอดสัน ฟอร์เซ็พ 045/35 2535 .. ดาวน์โหลด
5 เพอริออสเตียล อีลีเวเตอร์แบบ เซลดีน เบอร์ 22 044/35 2535 .. ดาวน์โหลด
6 คีมตัดกระดูกไซด์คัตติ้ง 028/35 2535 .. ดาวน์โหลด
7 คิวเรท ชนิด 2 ปลาย เบอร์ 88 205/34 2534 .. ดาวน์โหลด
8 คิวเรท ชนิด 2 ปลาย เบอร์ 87 204/34 2534 .. ดาวน์โหลด
9 ค้อนทันตกรรม 199/34 2534 .. ดาวน์โหลด
10 อีลีเวเตอร์รูททิป ชนิดตรง เบอร์ 2 187/34 2534 .. ดาวน์โหลด
11 ชุดแซะถอนฟันกันกระดูกเบ้าฟันแตก 350/33 2533 .. ดาวน์โหลด
12 คีมถอนฟันเบอร์ 151 140/33 2533 .. ดาวน์โหลด
13 คีมถอนฟันเบอร์ 150 139/33 2533 .. ดาวน์โหลด
14 ชุดเครื่องกรอตัดกระดูกและฟัน 197/32 2532 .. ดาวน์โหลด
15 สปองโกสแตนห้ามเลือด 042/32 2532 .. ดาวน์โหลด
16 คีมถอนฟันเบอร์ 150s 041/32 2532 .. ดาวน์โหลด
17 คีมถอนฟันเบอร์ 151s 040/32 2532 .. ดาวน์โหลด
18 ชุดเครื่องมือถอนฟันหมายเลข 1 สำหรับนายสิบทันตกรรม 008/32 2532 .. ดาวน์โหลด
19 อีลีเวเตอร์รูททิป ชนิดตรง เบอร์ 1 121/31 2531 .. ดาวน์โหลด
20 ไหมเย็บแผล 237/46 2546 .. ดาวน์โหลด
21 กรรไกรตัดไหมชนิดปลายโค้งขนาดต่าง ๆ 135/33 2533 .. ดาวน์โหลด
22 รูทอีลีเวเตอร์ปลายตรง 221/52 2552 .. ดาวน์โหลด
23 สารทดแทนกระดูกทางธรรมชาติ 181/52 2552 .. ดาวน์โหลด
24 แผ่นคอลลาเจนชนิดละลายตัวช้า 180/52 2552 .. ดาวน์โหลด
25 ชุดเครื่องมือตัดกระดูกด้วยระบบคลื่นความถี่สูงสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก 024/52 2552 .. ดาวน์โหลด
26 วัสดุปิดแผลชนิดคอลลาเจนทางทันตกรรม(ละลายตัวได้เอง) 166/50 2550 .. ดาวน์โหลด
27 วัสดุทดแทนรากในงานฝังรากเทียมและส่วนประกอบยึดต่อเนื่อง 389/49 2549 .. ดาวน์โหลด
28 เครื่องมือบำรุงรักษารากเทียม 388/49 2549 .. ดาวน์โหลด
29 อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ประกอบรากเทียม 387/49 2549 .. ดาวน์โหลด
30 หัวเจาะในงานฝังรากเทียม 386/49 2549 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ