ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ทดสอบ 12346 58 .. ดาวน์โหลด
2 วัสดุยึดครอบฟันชนิดเรซิน 327/55 55 วัสดุยึดครอบฟันชนิดเรซิน.. ดาวน์โหลด
3 ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรมชนิด LED แบบมีที่วัดความเข้มแสง 033/55 2555 .. ดาวน์โหลด
4 Natamycin Ophthalmic Suspension 254/54 2554 .. ดาวน์โหลด
5 ลิ่มเสียบซอกฟันแบบพลาสติก 234/54 54 .. ดาวน์โหลด
6 อุปกรณ์สำหรับบรรจุวัสดุอุดฟันแบบแคปซูล 170/54 54 .. ดาวน์โหลด
7 ถ้วยสำหรับใส่วัสดุอมัลกัม 347/53 53 .. ดาวน์โหลด
8 วัสดุอุดสีเหมือนฟันสำหรับฟันหลัง เทคนิคที่ 2 315/53 53 .. ดาวน์โหลด
9 วัสดุอุดฟันชั่วคราวแข็งตัวเมื่อได้รับความชื้น 267/53 53 .. ดาวน์โหลด
10 วัสดุเบส/ไลเนอร์กลาสไอโอโนเมอร์แบบคลิกเกอร์ 266/53 53 .. ดาวน์โหลด
11 ลิ่มเสียบซอกฟัน 264/53 53 .. ดาวน์โหลด
12 ถ้วยยางขัดฟัน 255/53 53 .. ดาวน์โหลด
13 วัสดุอุดฟันกลาสไอโอโนเมอร์แบบผสมด้วยมือ 254/53 53 .. ดาวน์โหลด
14 ด้ามแปรงสำหรับทาวัสดุยึดฟัน 251/53 53 .. ดาวน์โหลด
15 โลหะกั้นวัสดุอุดฟัน ชนิด OM OD 262/52 2552 .. ดาวน์โหลด
16 น้ำยายึดติดฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฮาโลเจนชนิดขวดเดียว 261/52 2552 .. ดาวน์โหลด
17 อมัลกัมแคปซูลสำเร็จรูป 169/52 2552 .. ดาวน์โหลด
18 วัสดุรองพื้น Resin Modified Glass Ionomer ชนิดแข็งตัวด้วยการฉายแสง 340/51 2551 .. ดาวน์โหลด
19 แผ่นแมตริกซ์แบนด์รูปตัวที 208/51 2551 .. ดาวน์โหลด
20 วัสดุอุดฟันกลาสไอโอโนเมอร์แบบผสมด้วยมือ 245/53 2553 .. ดาวน์โหลด
21 วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ผสมเรซิน 207/51 2551 .. ดาวน์โหลด
22 วัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดแข็งตัวได้เอง 206/51 2551 .. ดาวน์โหลด
23 แผ่นขัดและตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดแผ่นกลม 866/49 2549 .. ดาวน์โหลด
24 แผ่นขัดและตกแต่งฟันชนิดแผ่นยาง 965/49 2549 .. ดาวน์โหลด
25 ชุดวัสดุอุดฟันแบบอัดแทรกชนิดนาโนแข็งตัวด้วยการฉายแสง 864/49 2549 .. ดาวน์โหลด
26 แถบโลหะขัดแต่งฟัน 530/49 2549 .. ดาวน์โหลด
27 แปรงสำหรับทาวัสดุยึดติดในงานอุฟันชนิดใช้แล้วทิ้ง 560/48 2548 .. ดาวน์โหลด
28 อัลลอยชนิดเม็ดใช้อุดฟัน 559/48 2548 .. ดาวน์โหลด
29 แผ่นโลหะกั้นวัสดุอุดฟันแบบ เอ็ม โอ ดี 303/48 2548 .. ดาวน์โหลด
30 แผ่นใสสำหรับอุดฟัน 302/48 2548 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3] แสดงหน้าละ 30 รายการ