ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
2 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
3 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
4 อุปกรณ์หาตำแหน่งคลองรากฟัน 095/57 2557 .. ดาวน์โหลด
5 กระดาษซับสำหรับงานรักษาคลองรากฟัน 354/53 53 .. ดาวน์โหลด
6 น้ำมันยูคาลิปตัส 253/53 53 .. ดาวน์โหลด
7 แคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์บุพื้นโพรงฟันแบบครีม 250/53 53 .. ดาวน์โหลด
8 กระดาษซับคลองรากฟัน 248/53 53 .. ดาวน์โหลด
9 Sodium Chloride Irrigation 421/49 2549 .. ดาวน์โหลด
10 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 309/44 2544 .. ดาวน์โหลด
11 น้ำยาฟอร์โมครีซอลสำหรับฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟัน 119/53 2553 .. ดาวน์โหลด
12 ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันชนิดครีม 260/52 2552 .. ดาวน์โหลด
13 น้ำยาล้างคลองรากฟัน อีดีทีเอ 17% 259/52 2552 .. ดาวน์โหลด
14 หัวเบอร์เจาะแต่งรากฟันแบบ Gates Glidden 258/52 2552 .. ดาวน์โหลด
15 ที่หนีบยึดแผ่นยางกั้นน้ำลาย 157/52 2552 .. ดาวน์โหลด
16 วัสดุอุดปิดรอยทะลุออกนอกโพรงประสาทฟัน 119/52 2552 .. ดาวน์โหลด
17 โคนอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชาขยายด้วยเทคนิค Crown-Down 118/52 2552 .. ดาวน์โหลด
18 เครื่องมือสำหรับบรรจุวัสดุอุดคลองรากและรากฟัน 117/52 2552 .. ดาวน์โหลด
19 ซีเมนต์ปิดวัสดุคลองรากฟัน 116/52 2552 .. ดาวน์โหลด
20 ช้อนตักเนื้อเยื่อจากโพรงประสาทฟัน 114/52 2552 .. ดาวน์โหลด
21 ตะไบขยายคลองรากฟัน 113/52 2552 .. ดาวน์โหลด
22 ชุดรักษาคลองรากฟัน 023/52 2552 .. ดาวน์โหลด
23 ชุดเครื่องมือขยายคลองรากฟัน 018/52 2552 .. ดาวน์โหลด
24 เครื่องมือทำความร้อนสำหรับตัดวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา 016/52 2552 .. ดาวน์โหลด
25 เครื่องมือทำความร้อนสำหรับเติมวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชาแบบฉีด 015/52 2552 .. ดาวน์โหลด
26 เครื่องวัดความยาวรากฟัน 010/52 2552 .. ดาวน์โหลด
27 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดผง 342/51 2551 .. ดาวน์โหลด
28 วัสดุอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชา 863/49 2549 .. ดาวน์โหลด
29 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน แบบใช้เครื่องหมุน 607/48 2548 .. ดาวน์โหลด
30 อุปกรณ์ขยายคลองรากฟัน 606/48 2548 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ