ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ชุดด้ามหัวกรอช้าสำหรับขูดหินน้ำลายชนิดทำงานด้วยแรงดันลม Air Acaler Hand Piece 034/56 2556 .. ดาวน์โหลด
2 ชุดเครื่องกรอฟันชนิดเคลื่อนที่ได้ Mobile Dental Cart 034/55 2555 .. ดาวน์โหลด
3 ก้านสำหรับถ้วยยางขัดฟัน Mandrel for Rubber Cup 249/53 53 .. ดาวน์โหลด
4 เครื่องขูดหินปูนแบบอัลตราโซนิคชนิดใช้กับยูนิตทันตกรรม Ultrasonic Scaler for Dental Unit 007/52 2552 .. ดาวน์โหลด
5 หัวขูดหินน้ำลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับร่องลึกปริทนต์ Ultrasonic Scaler for Periodontal Pocket 359/50 2550 .. ดาวน์โหลด
6 เครื่องมือเกลารากฟันบริเวณง่ามรากฟัน Furcation Curettes 311/49 2549 .. ดาวน์โหลด
7 เครื่องมือเกลารากฟันแบบเกรซี่รุ่นมินิไฟว์ Mini Five Curettes 310/49 2549 .. ดาวน์โหลด
8 เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียมแบบ Langer Type Curettes For Implant 307/49 2549 .. ดาวน์โหลด
9 เครื่องมือวัดร่องลึกปริทันต์สำหรับรากเทียม Perio Dental Probe For Implante 306/49 2549 .. ดาวน์โหลด
10 เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียม 305/49 2549 .. ดาวน์โหลด
11 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อปลายตรงเบอร์ 16 304/49 2549 .. ดาวน์โหลด
12 ชุดเครื่องมือดูแลป้องกันปริทันต์ 017/47 2547 .. ดาวน์โหลด
13 ชุดเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ 016/47 2547 .. ดาวน์โหลด
14 เครื่องมือศัลยกรรมปริทันต์ชุดเล็ก 015/47 2547 .. ดาวน์โหลด
15 เครื่องมือศัลยกรรมปริทันต์ชุดใหญ่ 014/47 2547 .. ดาวน์โหลด
16 เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า 013/47 2547 .. ดาวน์โหลด
17 วัสดุช่วยสมานแผลหลังจากการผ่าตัดรักษาทางทันตกรรม 136/46 2546 .. ดาวน์โหลด
18 แผ่นคอลลาเจน 135/46 2546 .. ดาวน์โหลด
19 เครื่องมือตรวจปริทนต์ 118/46 2546 .. ดาวน์โหลด
20 หัวขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า 052/45 2545 .. ดาวน์โหลด
21 เครื่องขูดหินน้ำลายด้วยคลื่นความถี่สูง Crystal Transducer 007/45 2545 .. ดาวน์โหลด
22 หินลับเครื่องมือขูดหินปูน 025/35 2535 .. ดาวน์โหลด
23 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 6/7 024/35 2535 .. ดาวน์โหลด
24 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 13/14 023/35 2535 .. ดาวน์โหลด
25 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 11/12 022/35 2535 .. ดาวน์โหลด
26 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 9/10 021/35 2535 .. ดาวน์โหลด
27 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 7/8 020/35 2535 .. ดาวน์โหลด
28 เครื่องขูดหินปูนด้วยมือ เบอร์ 5/6 018/35 2535 .. ดาวน์โหลด
29 ทัลบอทโซลูชั่น 168/34 2534 .. ดาวน์โหลด
30 ชุดรักษาเหงือกฟัน 003/31 2531 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 30 รายการ