ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 เครื่องมือดึงรั้งภายในช่องปากแบบโปร่ง Cheek Reatractor 094/57 2557 .. ดาวน์โหลด
2 ชุดเครื่องดูดน้ำลายทางทันตกรรมเคลื่อนที่แบบที่1 020/56 2556 .. ดาวน์โหลด
3 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำสำหรับงานทันตกรรมชนิดเคลื่อนย้ายได้ Portable Autoclave for Dental Use 527/53 2553 .. ดาวน์โหลด
4 สำลีก้อนชนิดปราศจากเชื้อ Sterile Cotton Ball 362/52 2552 .. ดาวน์โหลด
5 ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับงานทันตกรรม แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง Disposable Cross Infection Protecting Set 304/52 2552 .. ดาวน์โหลด
6 ถาดอะลูมิเนียมชนิดหลายช่องสำหรับใส่เครื่องมือทางทันตกรรม Aluminum Dental Storage 296/53 2553 .. ดาวน์โหลด
7 ตะเกียงแอลกอฮอล์ Alcohol Lamp 115/53 2553 .. ดาวน์โหลด
8 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดตั้งในรถยนต์พยาบาล Suction machine, ambulance 093/40 2540 .. ดาวน์โหลด
9 โคมไฟส่องตรวจทางทันตกรรมชนิดสวมศีรษะ Head Light For Dental Examination 263/52 2552 .. ดาวน์โหลด
10 เครื่องเอกซ์เรย์ทางทันตกรรมพร้อมเก้าอี้ Dental X-Ray Unit with Built-in Seat 020/52 2552 .. ดาวน์โหลด
11 ชุดเครื่องมือตรวจทางทันตกรรมแบบที่ 2 Dental Diagnosis Instrument Set 2 341/51 2551 .. ดาวน์โหลด
12 เก้าอี้ทันตกรรมสนาม Mobile Dental Chair 204/51 2551 .. ดาวน์โหลด
13 ชุดเครื่องมือตรวจทางทันตกรรม Dental Diagnostic Instrument Set 395/50 2550 .. ดาวน์โหลด
14 เครื่องถ่างขยายช่องปากสำหรับงานทันตกรรม 360/50 2550 .. ดาวน์โหลด
15 เครื่องมือดึงรั้งแยกเนื้อเยื่อในช่องปากแบบ University Of Minnesota 358/50 2550 .. ดาวน์โหลด
16 เครื่องฟอกสีฟันในคลินิก In - Office Bleaching Machine 034/50 2550 .. ดาวน์โหลด
17 ฟิล์มเอกซ์เรย์ที่ใช้ในงานทันตกรรม Dental X-Ray Film 528/49 2549 .. ดาวน์โหลด
18 เครื่องทำความสะอาดด้ามกรอฟันอัตโนมัติ Automatic Handpiece Cleaning Instrument 023/49 2549 .. ดาวน์โหลด
19 ท่อดูดสำหรับเครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง High Power Suction Tube 376/48 2548 .. ดาวน์โหลด
20 ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง Dental Master Unit run by Central Supply Compressed Air 044/48 2548 .. ดาวน์โหลด
21 ยูนิตทันตกรรมพื้นฐาน Standard Dental Unit 012/47 2547 .. ดาวน์โหลด
22 เครื่องเอกซ์เรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ Panoramic and Cephalometric Radiography 002/47 2547 .. ดาวน์โหลด
23 ยางกัดฟัน Mouth Prop 174/46 2546 .. ดาวน์โหลด
24 อุปกรณ์ช่วยหาและจัดวางตำแหน่งฟิล์มเอกซ์เรย์ชนิดใช้ในช่องปาก Film Positioning and Aiming Guide Devices for Intraoral Technique 128/46 2546 .. ดาวน์โหลด
25 กล่องล้างฟิล์มเอกซ์เรย์ทางทันตกรรม Intraoral Radiograph Manual Processing Box 355/45 2545 .. ดาวน์โหลด
26 เครื่องตัดและผนึกซองนึ่งเครื่องมือทางทันตกรรมด้วยความร้อน Thermo Sealing Machine for Dental Sterile Pack 040/45 2545 .. ดาวน์โหลด
27 ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับศัลยกรรมช่องปาก Dental Master Unit for Oral surgery work 002/45 2545 .. ดาวน์โหลด
28 เครื่องเอกซ์เรย์ทางทันตกรรมชนิดติดตั้งกับผนังห้อง Dental X-ray Unit 434/44 2544 .. ดาวน์โหลด
29 เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับงานทันตกรรม Autoclave, Dental 433/44 2544 .. ดาวน์โหลด
30 โคมไฟส่องปากทางทันตกรรมสนาม Mobile dental light unit 100/44 2544 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ