ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 เส้นใยขัดฟัน 260/57 57 .. ดาวน์โหลด
2 แว่นขยายสำหรับการผ่าตัดจุลศัลยกรรม 034/48 48 .. ดาวน์โหลด
3 ชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดและเช็คแห้งสำหรับเครื่องมือทันตกรรม 433/54 54 .. ดาวน์โหลด
4 ยางสีสำหรับจำแนกเครื่องมือ 824/49 2549 .. ดาวน์โหลด
5 แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 823/49 2549 .. ดาวน์โหลด
6 สำลีปั้นก้อนชนิดปลอดเชื้อ 240/49 2549 .. ดาวน์โหลด
7 ซองพลาสติกแบบมีซิป 210/49 2549 .. ดาวน์โหลด
8 ถุงใส่ยาพลาสติก 537/48 2548 .. ดาวน์โหลด
9 สบู่เหลวฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 254/43 2543 .. ดาวน์โหลด
10 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 253/43 2543 .. ดาวน์โหลด
11 ถุงใส่ขยะเพื่อทำลายเชื้อชนิดไม่ทนความร้อน 007/42 2542 .. ดาวน์โหลด
12 กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 092/40 2540 .. ดาวน์โหลด
13 ถุงพลาสติกสีแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล 200/36 2536 .. ดาวน์โหลด
14 ซองสำเร็จรูปบรรจุเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อโรค 316/50 2550 .. ดาวน์โหลด
15 ผ้าซับโลหิตพับสำเร็จรูป 259/49 2549 .. ดาวน์โหลด
16 ผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป 027/50 2550 .. ดาวน์โหลด
17 ซองใส่อุปกรณ์สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ 040/50 2550 .. ดาวน์โหลด
18 ผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูปชนิดไม่ปราศจากเช้อ 257/51 2551 .. ดาวน์โหลด
19 สำลีก้อนชนิดปราศจากเชื้อ 240/52 2552 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 30 รายการ