ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ชุดน้ำยาฟอกสีฟัน 261/57 57 .. ดาวน์โหลด
2 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
3 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
4 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
5 น้ำยาฆ่าเชื้อภายในท่อดูดน้ำลาย 318/54 54 .. ดาวน์โหลด
6 น้ำยาทัลบอท 294/53 53 .. ดาวน์โหลด
7 น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว 252/53 53 .. ดาวน์โหลด
8 น้ำยาทำลายเชื้อชนิดดูอัลควาเทอนารีแอมโมเนียมคอมปาวน์ 184/48 2548 .. ดาวน์โหลด
9 Sodium hypochloride Solution 1261/43 2543 .. ดาวน์โหลด
10 โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 647/43 2543 .. ดาวน์โหลด
11 โซเดียมไนไตรท์ 153/43 2543 .. ดาวน์โหลด
12 น้ำยาทำลายเชื้อจุลินทรีย์กลูตาราลดีไฮด์ 026/36 2536 .. ดาวน์โหลด
13 น้ำยาบ้วนปากชนิดเข้มข้น 117/53 2553 .. ดาวน์โหลด
14 น้ำยาสำหรับแช่เครื่องมือชนิดโพรพิลีน ไกลคอล 120/52 2552 .. ดาวน์โหลด
15 น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว 248/51 2551 .. ดาวน์โหลด
16 ผงทำความสะอาดภายในท่อดูดน้ำลาย 247/51 2551 .. ดาวน์โหลด
17 น้ำยาฆ่าเชื้อภายในท่อดูดน้ำลาย 205/51 2551 .. ดาวน์โหลด
18 น้ำยาแก้ปวดฟัน 843/49 2549 .. ดาวน์โหลด
19 น้ำยาทาแก้อาการเสียวฟัน 304/48 2548 .. ดาวน์โหลด
20 น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว 175/48 2548 .. ดาวน์โหลด
21 น้ำยาฆ่าเชื้อภายในท่อดูดน้ำลาย 135/47 2547 .. ดาวน์โหลด
22 น้ำยาทำความสะอาดหัวกรอฟันชนิด Air Bearing 098/47 2547 .. ดาวน์โหลด
23 น้ำยาล้างเครื่องมือใช้กับเครื่องอัลตราโซนิค 092/47 2547 .. ดาวน์โหลด
24 น้ำยาอมบ้วนปากฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคลอเฮกซิดีน 170/46 2546 .. ดาวน์โหลด
25 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับด้ามจับหัวกรอฟันชนิดซอง 140/46 2546 .. ดาวน์โหลด
26 น้ำยากลูเตอราลดีฮาย ชนิดสเปรย์ 174/37 2537 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 30 รายการ