ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 หัวเบอร์ Finishing ใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำ 277/35 2535 .. ดาวน์โหลด
2 หัวกรอฟันกากเพรชชนิดละเอียด 295/53 2553 .. ดาวน์โหลด
3 หัวกรอกากเพรชสำหรับงานทางทันตกรรม 246/54 54 .. ดาวน์โหลด
4 หัวกรอชนิดสตีลสำหรับงานทางทันตกรรม 245/54 54 .. ดาวน์โหลด
5 หัวแปรงขัดเงาวัสดุอุดฟันคอมโพสิต 157/54 54 .. ดาวน์โหลด
6 หัวซิลิโคนขัดวัสดุอุดฟันคอมโพสิต 156/54 54 .. ดาวน์โหลด
7 หัวกรอกากเพชรสำหรับงานขัดเรียบวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 118/53 2553 .. ดาวน์โหลด
8 หัวกรอกากเพชรชนิดละเอียด 182/52 2552 .. ดาวน์โหลด
9 หัวกรอฟันชนิดคาร์ไบด์ 158/52 2552 .. ดาวน์โหลด
10 แผ่นจานตัดเคลือบผงกากเพชรสำหรับตัดแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม 115/52 2552 .. ดาวน์โหลด
11 แผ่นจานตัดแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม 171/51 2551 .. ดาวน์โหลด
12 หัวขัดชนิดซิลิโคน 170/51 2551 .. ดาวน์โหลด
13 หัวขัดสโตนชนิดใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง 169/51 2551 .. ดาวน์โหลด
14 หัวขัดสโตนชนิดใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำ 168/51 2551 .. ดาวน์โหลด
15 หัวเบอร์กรอฟันคาร์ไบด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ(ชนิดหัวใหญ่) 298/35 2535 .. ดาวน์โหลด
16 หัวเบอร์ Stone ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ 279/35 2535 .. ดาวน์โหลด
17 หัวเบอร์คาร์ไบด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูง 278/35 2535 .. ดาวน์โหลด
18 หัวเบอร์กรอฟันสตีลใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำ 276/35 2535 .. ดาวน์โหลด
19 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ 275/35 2535 .. ดาวน์โหลด
20 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูง 274/35 2535 .. ดาวน์โหลด
21 ชุดหัวขัดวัสดุอุดฟันอมัลกัม 273/35 2535 .. ดาวน์โหลด
22 ด้ามเสียบรับเบอร์คัพ 265/35 2535 .. ดาวน์โหลด
23 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใชกับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์ เบอร์ 4 231/34 2534 .. ดาวน์โหลด
24 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์เบอร์ 646 230/34 2534 .. ดาวน์โหลด
25 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์เบอร์ 2 229/34 2534 .. ดาวน์โหลด
26 หัวเบอร์กรอฟันสตีลก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดอินเวอร์ทเตทโคน เบอร์ 3 228/34 2534 .. ดาวน์โหลด
27 หัวเบอร์กรอฟันคาร์ไบร์สำหรับกรอแต่งวัสดุอุดฟันฉายแสงชนิดตั้งแต่ 30 Blade ขึ้นไป 227/34 2534 .. ดาวน์โหลด
28 หัวเบอร์กรอฟันสตีลเบอร์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดกลม เบอร์ 4 225/34 2534 .. ดาวน์โหลด
29 หัวเบอร์กรอฟันสตีลก้านยาวใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดกลม เบอร์ 12 224/34 2534 .. ดาวน์โหลด
30 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดเทปเปอร์ เบอร์ 704 223/34 2534 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ