สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สอง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรนารี 1,388 1,375 1,229 1,216 1,414 2,503 - - - - - - 9,125
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 337 484 459 788 573 263 279 - - - - - 3,183
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 90 73 71 256 299 289 - - - - - - 1,078
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 407 384 303 390 249 402 - - - - - - 2,135
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 85 172 125 185 178 215 - - - - - - 960
รพ.ค่ายศรีสองรัก 169 696 346 391 209 135 - - - - - - 1,946
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 120 116 97 115 124 121 - - - - - - 693
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 86 123 75 54 113 161 - - - - - - 612
รวม 2,682 3,423 2,705 3,395 3,159 4,089 279 0 0 0 0 0 19,732
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.