สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สอง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรนารี 1,388 1,375 1,229 - - - - - - - - - 3,992
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 337 484 459 - - - - - - - - - 1,280
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 90 73 71 - - - - - - - - - 234
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 407 384 303 - - - - - - - - - 1,094
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 85 172 125 185 178 - - - - - - - 745
รพ.ค่ายศรีสองรัก 169 696 346 - - - - - - - - - 1,211
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 120 116 97 - - - - - - - - - 333
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 86 123 75 - - - - - - - - - 284
รวม 2,682 3,423 2,705 185 178 0 0 0 0 0 0 0 9,173
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.