สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สอง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรนารี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีสองรัก 169 - - - - - - - - - - - 169
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 86 123 75 - - - - - - - - - 284
รวม 255 123 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.