สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สอง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรนารี 1,388 1,375 1,229 1,216 1,414 2,503 1,413 1,306 1,127 - - - 12,971
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 337 484 459 788 573 263 279 613 326 - - - 4,122
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 90 73 71 256 299 289 229 146 100 - - - 1,553
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 245 181 349 456 304 362 134 153 181 - - - 2,365
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 407 384 303 390 249 402 236 390 396 - - - 3,157
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 85 172 125 185 178 215 146 149 174 - - - 1,429
รพ.ค่ายศรีสองรัก 169 696 346 391 209 135 42 355 109 - - - 2,452
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 120 116 97 115 124 121 123 176 148 - - - 1,140
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 86 123 75 54 113 161 199 144 161 - - - 1,116
รวม 2,927 3,604 3,054 3,851 3,463 4,451 2,801 3,432 2,722 0 0 0 30,305
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.