รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2566 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก