ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2022 78 99
พฤศจิกายน 2022 195 257
ธันวาคม 2022 - -
มกราคม 2023 - -
กุมภาพันธ์ 2023 - -
มีนาคม 2023 - -
เมษายน 2023 - -
พฤษภาคม 2023 - -
มิถุนายน 2023 - -
กรกฏาคม 2023 - -
สิงหาคม 2023 - -
กันยายน 2023 - -
รวม 273 356