ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2023 188 240
พฤศจิกายน 2023 283 358
ธันวาคม 2023 - -
มกราคม 2024 - -
กุมภาพันธ์ 2024 - -
มีนาคม 2024 - -
เมษายน 2024 - -
พฤษภาคม 2024 - -
มิถุนายน 2024 - -
กรกฏาคม 2024 - -
สิงหาคม 2024 - -
กันยายน 2024 - -
รวม 471 598