พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานและเลื่อนยศสูงขึ้น
25 ก.พ. 2564

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานและเลื่อนยศสูงขึ้น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานและเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีกำลังพล กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 2 นาย ได้รับการพระราชทานและเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่

  1. ร.อ. ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ตำแหน่ง ทันแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เป็น ว่าที่ พ.ต. ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ตำแหน่ง ปะจำแผนก กรมแพทย์ทหารบก
  2. ส.อ. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น จ.ส.ต. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม 

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี และมีกำลังพล กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการพระราชทานและเลื่อนยศสูงขึ้น