พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวนบรรจุใหม่
09 พ.ย. 2564

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวนบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวนบรรจุใหม่ ได้แก่

  1. จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น ร.ต.หญิง อรศรี นนทารักษ์ ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน
  2. นายธีรชาติ สิงโตทอง ตำแหน่ง พลขับรถ เป็น ส.ต. ธีรชาติ สิงโตทอง ตำแหน่ง พลขับรถ

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี