วศ.ทบ.
11 ม.ค. 2565

วศ.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. ในวันที่ 12 - 14 ม.ค. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 115 ราย แบ่งเป็น ขูดหินปูน 99 ราย และ ถอนฟัน 16 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ