สบ.ทบ.
01 ก.พ. 2565

สบ.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ สบ.ทบ. ในวันที่ 1 - 3 ก.พ. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 80 ราย แบ่งเป็น ขูดหินปูน 65 ราย, ถอนฟัน 7 ราย,และ ตรวจฟัน 8 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ