ขส.ทบ.
22 ก.พ. 2565

ขส.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ ขส.ทบ. ในวันที่ 22 - 24 ก.พ. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 50 ราย แบ่งเป็น ขูดหินปูน 36 ราย, ถอนฟัน 7 ราย,และ ตรวจฟัน 7 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ