ทภ.1
26 เม.ย. 2565

ทภ.1

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ ลานหน้าห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1 ในวันที่ 26 - 28 เม.ย. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 105 ราย แบ่งเป็น ขูดหินปูน 82 ราย, ถอนฟัน 14 ราย,และ ตรวจฟัน 19 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ