รร.พธ.พธ.ทบ.
05 พ.ค. 2565

รร.พธ.พธ.ทบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ รร.พธ.พธ.ทบ. ในวันที่ 5 - 6 พ.ค. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 76 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 11 ราย, ขูดหินปูน 48 ราย, ถอนฟัน 1 ราย และ ตรวจฟัน 16 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ