กรม ขส.
17 พ.ค. 2565

กรม ขส.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ครอบครัว ณ กรม ขส. ในวันที่ 17 - 19 พ.ค. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 76 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 13 ราย, ขูดหินปูน 48 ราย,และ ตรวจฟัน 14 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ