ร้อย.บร.ฯ
13 ก.ย. 2565

ร้อย.บร.ฯ

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพลทหารกองประจำการ ณ ร้อย.บร.ฯ ในวันที่ 13 - 15 ก.ย. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น ๗๘ ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ๑๖ ราย, ถอนฟัน ๒ ราย, ขูดหินปูน ๔๒ ราย,และ ตรวจฟัน ๑๘ ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ