กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
03 ธ.ค. 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ"

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" ให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม ในวันที่ 3 -5 ธ.ค. 65  มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 82 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 20 ราย, ถอนฟัน 2 ราย ,ขูดหินปูน 37 ราย,และ ตรวจฟัน 23 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่