ม.1 รอ.
10 ม.ค. 2566

ม.1 รอ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ม.1 รอ. ในวันที่ 10 - 13 ม.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 160 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 24 ราย, ถอนฟัน10  ราย, ขูดหินปูน 100 ราย,และ ตรวจฟัน 26 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่