กรม ขส.
18 ก.ค. 2566

กรม ขส.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ กรม ขส. ในวันที่ 18 20 ก.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 126 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 13 ราย, ถอนฟัน 8 ราย, ขูดหินปูน 43 ราย,และ ตรวจฟัน 22 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ