ส.พัน.1
08 ส.ค. 2566

ส.พัน.1

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ส.พัน 1 ในวันที่ 8 - 10 ส.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 123 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 17  ราย, ถอนฟัน 7  ราย, ขูดหินปูน  74 ราย ตรวจฟัน  29 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ